Photo: Bjørnar Posse Sandboe

Drupal


12.-13. November 2016

Sign up

Submit session

News

Sponsor?

Submitted by thorandre on Wed, 10/26/2016 - 10:20

De største og ledende Drupal-byråene i Norge sponser og støtter Drupal Norge og DrupalCamp Oslo. 

Foreningen verdsetter høyt bedrifter og organisasjoner som bidrar økonomisk for å arrangere en camp som er tilgjengelig for alle Drupal-interesserte; utviklere, prosjektledere, bedriftsledere, administratorer og studenter!