Sponsor?

Skrevet av thorandre ons, 10/26/2016 - 10:20

De største og ledende Drupal-byråene i Norge sponser og støtter Drupal Norge og DrupalCamp Oslo. 

Foreningen verdsetter høyt bedrifter og organisasjoner som bidrar økonomisk for å arrangere en camp som er tilgjengelig for alle Drupal-interesserte; utviklere, prosjektledere, bedriftsledere, administratorer og studenter!

Hvorfor har vi sponsorer?

DrupalCamp og Drupal er tuftet på frivillighet og at alle bidrar. For at vi skal holde kostnadene nede for deltagere og ikke minst skape en så god som mulig opplevelse for alle på DrupalCampen, trenger vi bidragsytere økonomisk for å gjennomføre arrangementene.

Hvorfor være sponsor?

I land det er naturlig å sammenlikne oss med som f.eks Sverige, Danmark, har Drupal en mye større andel, og vi forventer en rask vekst de neste årene. Som sponsor får du være en del av dette fremtidsrettede og spennende miljøet innenfor web. Du markedsfører og posisjonerer deg blant et av de raskest voksende Open Source-gruppene i verden og viser ansikt til de beste av det beste i utviklingsmiljøet. Du bidrar til å styrke det faglige miljøet, som igjen kan gagne din bedrift om du allerede i dag benytter Drupal eller om du har planer om å benytte det.

”What’s in it for you”, rent praktisk? I tillegg til tilstedeværelse, med stand, rollups, bannere og digital annonsering/markedsføring i flere av Drupal-miljøets nettsteder, vil du kunne vise at ditt firma engasjerer seg innen teknologiske- og kulturelle miljø og bruke det for det det er verdt ovenfor egne kunder i sosiale media og andre fora, samt kommunisere det ovenfor egne ansatte. Ved egen deltakelse på DrupalCamp vil dere få oppdatering på trender og muligheter, samt kunne få inspirasjon til å ta egen bedrift et steg videre digitalt. Mulighetene er også til stede for å stille spørsmål, ytre ønsker og innhente viktige råd. Webutviklerne, rådgiverne og markedsførerne som deltar på camp vet hva som beveger seg i mulighetenes marked og vil kunne bidra med input og tips som din bedrift er tjent med.

Utfylt og signert sponsorsøknad sendes til styret@drupalnorge.no dersom dere ønsker å være sponsor for DrupalCamp Oslo 2016